mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

O mne

_MG_9689   Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Po skončení vysokej školy som niekoľko rokov učila na základnej škole v Žiari nad Hronom. Potom som získala magisterský titul zo psychológie. Neskôr som pracovala v škole v Kremnici, kde sa spolu vzdelávajú žiaci poruchami sluchu a žiaci s poruchami učenia a pozornosti na kombinovaný úväzok ako školská a poradenská psychologička a učiteľka angličtiny. Mám skúsenosti s klientmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od predškolského veku až po dospelosť. Niekoľko rokov som pracovala s onkologickými pacientmi a viedla skupiny osobnostného rastu. Navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Klientom centrovanom prístupe (PCA).  Patrím medzi aktívnych členov Inštitútu psychoterapie a socioterapie, pravidelne prednášam a publikujem. Absolvovala som tréning Johansenovej individualizovanej auditívnej stimulácie (JIAS), som INPP certifikovaný odborník a koordinátorka INPP Slovensko a Česko (http://inpp.cz/), som Tomatis level 1 konzultant. Tiež som ukončila doplňujúce dvojstupňové vzdelávanie v oblasti neuromotorickej nezrelosti Brain and Sensory Fundations.