mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

O nás

viera_lutherova

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová

Po skončení vysokej školy som niekoľko rokov učila na základnej škole v Žiari nad Hronom. Potom som získala magisterský titul zo psychológie. 6 rokov som pracovala v Spojenej škole v Kremnici, kde sa spolu vzdelávajú žiaci poruchami sluchu a žiaci s poruchami učenia a pozornosti na kombinovaný úväzok ako školská / poradenská psychologička a učiteľka angličtiny. Mám skúsenosti s klientmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od predškolského veku až po dospelosť. Niekoľko rokov som pracovala s onkologickými pacientmi a viedla skupiny osobnostného rastu. Navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Klientom centrovanom prístupe (PCA). Patrím medzi aktívnych členov Inštitútu psychoterapie a socioterapie. Som členkou lektorského tímu výcviku Umenie socioterapie. Niekoľko rokov som bola lektorkou INPP školského intervenčného programu. V minulosti som pravidelne prednášala, publikovala a viedla vlastné kurzy o dopadoch nedostatočného neurofyziologického fungovania na akademický výkon, reguláciu emócií a správania. Špecializujem sa na oblasť neurovývinovej terapie/stimulácie. Absolvovala som viacero tréningov v tejto oblasti: INPP, Bilaterálna integrácia, Brain and Sensory Fundations I., II., Rhythmic Movement  Training (RMTi), HANDLE I., II. a momentálne sa vzdelávam v MNRI®. Druhá oblasť je stimulácia centrálnej nervovej sústavy prostrednítvom posluchových programov. Absolvovala som tréning Johansenovej individualizovanej auditívnej stimulácie (JIAS) a niekoľko rokov som pracovala s touto metódou. Mám certifikát 4 stupňa v neurostimulačnej metóde Tomatis®  (level 4 konzultant). V súčasnosti sa venujem najmä klientom vo svojej praxi.

 

 

Mgr. et Mgr. Žaneta Miháliková Žitňáková

– psychologička a špeciálna pedagogička

Pracovala som ako školská psychologička na základnej a strednej škole v rámci inkluzívneho tímu. Ako ambasádorka som pôsobila v rámci Detskej linky istoty. Aktuálne pôsobím ako poradenská  a školská psychologička v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej v Kremnici. Venujem sa najmä deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Som členkou Asociácie školskej psychológie, pravidelne publikujem a prednášam na odborných domácich a zahraničných konferenciách. Som INPP certifikovaným odborníkom a certifikovaným EEG Biofeedback terapeutom. Absolvovala som tiež tréning Rhythmic Movement (RMTi), Johansonovej individualizovanej auditívnej stimulácie (JIAS), komplexný terapeutický kurz zameraný na prácu s detským klientom Sandplaying, vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou, filiálnej terapii a mnohých ďalších metódach, ktoré napomáhajú pri liečbe psychických ťažkostí u detí.