mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Uncategorized

Štúdia účinku kombinácií hyperbarickej komory a Tomatis® sluchovej stimulácie u detí autistického spektra

Prečítajte si preložený abstrakt štúdie, ktorá bola vykonaná na 146 PAS deťoch. Jedna skupina prešla len hyperbarickou komorou, druhá len Tomatis® stimuláciou, tretia dostala obidve intervencie a štrvrtá kontrolná skupina bola bez akejkoľvek intervencie. Ako najúčinnejšia sa ukazuje ich kombinácia.