mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Zápas so strachom

Problematické správanie dieťaťa nie je vždy len o rozmaznanosti. Slabá regulácia emócií a správania môže byť dôsledkom nezrelosti centrálneho nervového systému. O dôsledkoch pretrvávania nezrelých úľakových reakcií sa môžete dočítať tu.

Zápas so strachom