mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Pohyb a úspech v škole

V tomto článku sa dozviete prečo je pohybový vývin významný pre akademickú výkonnosť dieťaťa v škole. Pohyb veľmi intenzívne stimuluje mozog a je dôležitý v každom veku pre správne fungovanie poznávacích a exekutívnych funkcií. Viacero výskumov ukázalo, že medzi množstvom / kvalitou pohybu a známkami je úzky vzťah. Tu si prečítajte článok.

Pohyb a úspech v škole