mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Rovnováha a výkon dieťaťa

Rovnováha nám napovedá o kvalite fungovania vestibulárneho (rovnovážneho) systému. Ten má masívny podiel na presnej senzomotorickej integrácii tzn. na správnom spárovaní všetkých podnetov, ktoré prichádzajú do mozgu a tiež správnom spracovaním našej motorickej reakcie na podnety a jej výsledok v realite. Ak senzomotorická integrácia funguje menej efektívne výsledok je, že dieťa nechápe, nestíha, nepočuje, nereaguje alebo reaguje chybne. Článok si prečítajte tu.

Rovnováha a výkon dieťaťa