mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Vnímanie nie je samozrejmosť III.

Za ťažkosťami s vývinom reči sa môžu skrývať problémy v sluchovom spracovávaní. Môže sa stať, že sa počas vývinu, z rôznych dôvodov, nedostatočne rozvinú a dozrejú schopnosti efektívne a rýchlo spracovávať reč. Následne sa to prejaví ako oneskorený vývin reči, poruchy vývinu reči alebo narušenie vývinu školských zručností (dyslexia, dysortografia). Viac čítajte tu.

 

 

 

Vnímanie nie je samozrejmosť III.