mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Cenník

CENNÍK SLUŽIEB

platí od 1.1. 2021 (Klienti, ktorí začali s programom pred týmto dátumom, pokračujú podľa pôvodného cenníka.)

Poradenstvo v oblasti výchovy, vzťahov 25€/hod
Párové poradenstvo                                                            35€/hod

 

Vstupná konzultácia do neurovývinového terapeutického procesu (rovnaký začiatok pre všetkých klientov)

–        1,5  až 2 hod

40€

 

Terapia neuromotorickej nezrelosti 

Vstupná diagnostika, zadanie cvičení (INPP, Brain and Sensory Foundations, Bilaterálna integrácia)

–        2 až 3 hod

+ vypracovanie správy z vyšetrenia

95€      
Kontrolná rediagnostika, úprava cvičení  (každých 8 týždňov)

–       1,5 hod

65€

Stimulácia sluchového spracovávania JIAS

Vstupná diagnostika  

–       2 hod

kvalitné celoušnicové slúchadlá

70€

 

38€

Kontrolná diagnostika  (každých 6 až 10 týždňov)

–       1,5 hod

60€
pri  každej diagnostike + náklady na  vytvorenie individuálnych skladieb   42€

 

 Neurosenzorická stimulácia Tomatis®  
Tomatis® – základný stimulačný program (3 bloky)

–       3x diagnostika a rozhovor s rodičom 1 až 1,5 hod

–       3x nastavenie programu

–       3x 18 hodín dištančného posluchového programu

–        3x 14 dní prenájom prístroja TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

750€
Tomatis® – základný  stimulačný program (3 bloky)(platený po jednotlivých blokoch)

–       1x  diagnostika a rozhovor s rodičom 1 až 1,5 hod

–       1x nastavenie programu

–       1x 18 hodín dištančného posluchového programu

–        1x 14 dní prenájom prístroja  TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

3×283

 

 

 

Celková suma:

849€

 

Tomatis® – nadstavbové stimulačné bloky

Dieťa pokračuje v stimulácii v ďalších nadstavbových blokoch podľa zdravotného stavu a dohody s rodičom.

–       1x diagnostika a rozhovor s rodičom 1 až 1,5 hod

–       1x nastavenie programu

–       1x 18 hodín dištančného posluchového programu

–       1x 14 dní prenájom prístroja  TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

220€

 

Forbrain® – stimulácia rečových funkcií

Forbrain®

–      prenájom špecializovaných slúchadiel na 8 týždňov

(doplnok terapie neuromotorickej nezrelosti a programu Tomatis® pri špecifických poruchách vývinu reči, dyslexii a pozornosti)

50€