mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Cenník

CENNÍK SLUŽIEB

platí od 1.marca 2022 (Klienti, ktorí začali s programom pred týmto dátumom, pokračujú podľa pôvodného cenníka.)

Poradenstvo v oblasti výchovy, vzťahov 25€/hod
Párové poradenstvo  35€/hod
Tréning rodičovských zručností (filiálna terapia)

 

260€/ 10 x 45 min
Terapia hrou 30€/45 min

 

Vstupná konzultácia do neurovývinového/neurostimulačného terapeutického procesu (rovnaký začiatok pre všetkých klientov)

–        1,5  až 2 hod

45€


Neurovývinová terapia

Vstupná diagnostika, zadanie cvičení (INPP, Brain and Sensory Foundations, Rhythmic Movements, Bilaterálna integrácia)

–        2 až 3 hod

+ vypracovanie správy z vyšetrenia

100€      
Kontrolná rediagnostika, úprava cvičení  (každých 8 týždňov)

–       1,5 hod

70€

Neurovývinové poradentvo

Poradenstvo/konzultácia, zadanie cvičení bez diagnostiky

 – pri nespolupracujúcich klientoch

50€

Stimulácia sluchového spracovávania JIAS

Vstupná diagnostika

–       2 hod

80€
Kontrolná rediagnostika, zmena skladieb  (každých 6 – 10 týždňov)

–       1,5 hod

70€
pri  každej diagnostike + náklady na  vytvorenie stimulačných skladieb   45€
Konzultácia bez diagnostiky, zmena skladied

 – pri nespolupracujúcich klientoch 

50€

 Neurosenzorická stimulácia Tomatis®

Tomatis® – základný stimulačný program (3 bloky)
–       3x diagnostika a rozhovor s rodičom 1 až 1,5 hod

–       3x nastavenie programu

–       3x 18 hodín dištančného posluchového programu

–        3x 14 dní prenájom prístroja TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

800€
Tomatis® – základný  stimulačný program (3 bloky)(platený po jednotlivých blokoch)

–       1x  diagnostika a rozhovor s rodičom 1 až 1,5 hod

–       1x nastavenie programu

–       1x 18 hodín dištančného posluchového programu

–        1x 14 dní prenájom prístroja  TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

3x

300€

 

 

Celková suma:

900€

 

Tomatis® – nadstavbové stimulačné bloky

Dieťa pokračuje v stimulácii v ďalších nadstavbových blokoch podľa zdravotného stavu a dohody s rodičom.

–       1x diagnostika a rozhovor s rodičom 1 až 1,5 hod

–       1x nastavenie programu

–       1x 18 hodín dištančného posluchového programu

–       1x 14 dní prenájom prístroja  TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

240€

 Soundsory®

Program Soundsory®

– zapožičanie slúchadiel na 2x 20 dní a prístupový kód ku cvičeniam

150€

Forbrain® – stimulácia rečových/jazykových zručností a pozornosti 

Forbrain®

–      prenájom špecializovaných slúchadiel na 8 týždňov

(doplnok terapie neuromotorickej nezrelosti a programu Tomatis® pri špecifických poruchách vývinu reči, dyslexii a pozornosti)

50€