mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Tomatis® Infinite

Tomatis® Infinite

Slúchadlá sa využívajú dvomi spôsobmi:

 1. Klienti ich využívajú na počúvanie hudby v programe neurosenzorickej stimulácie Tomatis®, ktorý sa realizuje prístrojom TalksUp®. Majú rovnakú kvalitu ako TalksUp® slúchadlá. Postupne nahradia systém zapožičiavania slúchadiel spolu s TalksUp®.
 2. Využívajú sa v integračných pauzách medzi blokmi intenzívneho počúvania na aktívnu prácu. K slúchadlám sa pripojí mikrofón. Klient do mikrofónu, podľa svojich schopností, číta, spieva, robí klasické logopedické cvičenia alebo len vokalizuje. Plnohodnotne zastúpia Forbrain®.

okrem toho:

 1. Obsahujú 3 auditívne programy (7 dňový prípravný a dva 15 dňové následné konsolidačné programy), ktoré dopĺňajú neurosenzorickú stimuláciu Tomatis®.
Tomatis Infinite

Tomatis® Infinite sú najnovší produkt spoločnosti TOMATIS DEVELOPPMENT S.A. Zlúčili v sebe funkciu TalksUp® slúchadiel a Forbrain® slúchadiel. Výhodou je, že ak si deti na tieto slúchadlá zvyknú, budú pripravené lepšie tolerovať aj celý Tomatis® program.

 

Ako fungujú Tomatis® Infinite slúchadlá?

 • Využívajú vzdušné aj kostné vedenie zvuku.
 • Kostné vedenie je podporný systém pre spracovávanie sluchových informácií z okolia a intenzívne ho využívame na monitorovanie vlastnej rečovej produkcie. Nesprávne fungovanie kostného vedenia má vážne dopady na naše komunikačné schopnosti a najmä kvalitu produkovanej reči.
 • Majú v sebe integrovaný dynamický filter, ktorý modifikuje náš hlas, keď rozprávame do mikrofónu a poskytuje tak jedinečný senzorický tréning pre mozog. Dynamický filter zvýrazňuje frekvencie potrebné pre spracovanie reči.
 • Klient vníma svoj vlastný hlas cez Tomatis® Infinite slúchadlá jasnejšie, dynamickejšie, a slúchadlá potláčajú okolité ruchy. Tieto faktory intenzívne podporujú rozvoj a zdokonalenie audio-vokálnej spätnoväzobnej slučky.

Výhoda Tomatis® Infinite oproti Forbrain®:

 • Infinite sú vylepšená verzia slúchadiel Forbrain®.
 • Tréningový efekt je posilnený aj o vzdušné vedenie.
 • Lepšie blokuje okolité ruchy, čím poskytuje intenzívnejšiu kontrolu nad vlastnou rečou.
 • Infinite deti tolerujú lepšie ako Forbrain®, ktoré sú trochu nepohodlné.

Cenník

Slúchadlá stoja 259€, klient si ich zakupuje do osobného vlastníctva.

50€ z ceny tvorí voucher, ktorý sa odpočíta z ceny Tomatis® stimulačného programu.

Link na objednanie a podrobnejšie informácie nájdete tu.