mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Vzdelávanie

Diagnostika neuromotorickej zrelosti klienta s logopedickými a emocionálnymi problémami

Čo potrebujeme vedieť o primitívnych reflexoch.

19. – 20. júna 2024 v Kremnici

Praktický seminár určený pre psychológov, logopédov, špeciálnych pedagógov a iné pomáhajúce profesie.

Rozsah: dva dni, od 9:00 do 15:00

Cena seminára: 120€

Cieľ: porozumieť vplyvu nesprávneho vývinu reflexov na dozrievanie CNS, emocionálnej regulácie a na vývin reči, naučiť sa diagnostikovať primitívne reflexy.

Obsah seminára: vývin reflexov, súvislosti s fungovaním CNS (motorika, emócie, senzorika, kognitívny a rečový vývin), signály nezrelosti v anamnéze (dotazník), v postúre a motorike, reflexy, ich funkcia, dôsledky neintegrovaného reflexu, nácvik diagnostiky: reflex strachovej paralýzy, Morov reflex, Babinského reflex, Tendon Guard reflex, orálne a úchopové reflexy, Babkinov reflexný oblúk, Hands Pulling reflex, Spinálny Galantov reflex, Spinálny Perezov reflex, tonický labyrintový reflex (vestibulárna dysfunkcia), asymetrický tonický šijový reflex, symetrický tonický šijový reflex, ako správne zhodnotiť vývin reflexov vzhľadom na profil dieťaťa, krátke kazuistiky, príklady z praxe, odporúčania pre rôzne profily klientov, diskusia

Bližšie informácie a leták na stiahnutie tu.

Prihlasujte sa na emaily: [email protected]