mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Cenník

CENNÍK SLUŽIEB

pre nových klientov od 1. 1. 2024

(Klienti dohodnutí pred týmto termínom budú mať v r. 2024 pôvodné ceny a nové budú platiť rovnako pre všetkých od 1. 1. 2025.)

                                                                                                                                                                                 

Vstupná konzultácia k intervenciám   (rovnaký začiatok pre všetkých klientov, konzultácia je bez dieťaťa, len s rodičom)

 

–        1 až 1,5  hod (v závislosti od zložitosti anamnézy)

50€

 

Neurovývinová terapia
–       vstupná diagnostika

–       nastavenie domáceho neurovývinového cvičebného programu (INPP, Brain and Sensory Foundations, Bilaterálna integrácia, Rhythmic Movements, MNRI®)

–       vypracovanie správy zo vstupnej diagnostiky

–        2 až 2,5 hod

110€      
–       kontrola: cvičenia a stimulácia podľa protokolov MNRI® +  rediagnostika podľa aktuálnych potrieb

–       úprava domáceho neurovývinového cvičebného programu  

–       každých 6 týždňov/1,5 hod

75€

  

Program neurovývinovej terapie pre ťažko spolupracujúcich klientov
–       stimulácia neuromotorického dozrievania podľa protokolov MNRI® 50 min

–       nastavenie domáceho neurovývinového cvičebného programu

–       frekvencia podľa dohovoru s rodičom (1x týždenne až 1x 6 týždňov)

60€

 

Neurosenzorická stimulácia Tomatis® + Neurovývinová terapia
Tomatis® – základný stimulačný program (3 bloky)

–       3x diagnostika sluchového spracovávania (podľa schopnosti klienta spolupracovať)

–       3x nastavenie programu

–       3x 18 hodín dištančného posluchového programu

–       3x 14 dní prenájom prístroja TalksUp® (prenájom slúchadiel s integrovaným kostným vedením časom nebude možný, preto budem uprednostňovať klientov, ktorí si zakúpia do osobného vlastníctva slúchadlá Tomatis® Infinite)

–       3x skríning neuromotorickej nezrelosti a nastavenia  neurovývinových cvičení

900€
Tomatis® – základný  stimulačný program + Neurovývinová terapia

–       platba je rozdelená po jednotlivých blokoch

3 x 350€

 

Tomatis® – nadstavbové stimulačné bloky 

Klient pokračuje v stimulácii v ďalších nadstavbových blokoch podľa zdravotného stavu a dohody s rodičom.

–       1x diagnostika

–       1x nastavenie programu

–       1x 18 hodín dištančného posluchového programu

–       1x 14 dní prenájom prístroja  TalksUp® a slúchadiel s integrovaným kostným vedením

–       1x skríning neuromotorickej nezrelosti a nastavenie neurovývinových cvičení

250€

člen rodiny má zľavu 50% pre Tomatis®, ak programy/kontroly idú súbežne

 

Soundsory® – stimulácia motorického, rečového vývinu a pozornosti
– 2x 20 dní prenájom špecializovaných slúchadiel a program cvičení 190€

 

Psychologické poradenstvo – individuálne / 50min 35€
Psychologické poradenstvo – párové / 50min                                                    45€
Vypracovanie diagnostickej správy z intervencií počas alebo po ukončení programu

 

15€