mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Forbrain®

FORBRAIN®

  • môžete využívať bez špeciálnej diagnostiky alebo vedenia odborníka pri akýchkoľvek problémoch s učením a rečou spolu s inými stimulačnými intervenciami (neurovývinová terapia, JIAS, Tomatis®) alebo špeciálno-pedagogickými intervenciami.
  • Slúchadlá sú vhodné pre celú rodinu, dospelých, deti bez zdravotného problému aj pre seniorov. Pre každého kto má záujem podporiť kvalitu reči a komunikačných schopností. Rovnako sú vhodné pre tých, čo majú problémy s učením a pozornosťou. Výminku tvoria klienti s vážnejším neurologickým problémom, traumatickým poškodením mozgu, poúrazovými stavmi hlavy, epilepsiou alebo inými záchvatovitými ochoreniami. Tam je potrebné prácu konzultovať s odborníkom! Ak si nie ste istý používaním, kontaktujte ma emailom pre bezplatnú konzultáciu.
  • je zároveň podporná technológia pri rôznych druhoch diagnóz. Využíva sa u detí aj dospelých najmä pri oneskorenom alebo špecificky narušenom vývine reči. Pri problémoch zvládania jazyka, artikulačných problémoch, dyslexii, ADD/ADHD. Pomáhajú nasmerovaniu pozornosti k verbálne podávaným informáciám a najmä podporujú kvalitu produkovanej reči.
  • výskedky výskumných štúdií si môže pozrieť zhrnuté v booklete (zatiaľ v ANJ, preklad pripravujem) alebo na stránke materskej stránke  pozrieť tu. 
  • spracovánú štúdiu o vplyve Forbrain® na čitateľské zručnosti u detí s ťažkosťami v čítaní nájdete tu.
  • spracovanú štúdiu o vplyve Forbrain® na čitateľské zručností žiakov bežnej populácie nájdete tu.

V čom spočíva účinnosť Forbrain®?

Sú to špecializované slúchadlá, ktoré zvýrazňujú vysoké frekvencie, aby pomohli klientovi spracovať najmä zvuky reči. Patentovaná technológia elektronického dynamického filtra blokuje rušivé zvuky prostredia – čím izoluje a zosiluje klientov hlas a tak poskytuje nervovému systému výborný senzorický tréning. Tiež zdôrazňuje dlhé samohlásky a iné zvuky reči, ktoré sú kritické pre konštrukciu jazyka. Výsledný zvuk je prenášaný lebečnými kosťami tzv. kostným vedením do nervového systému a do mozgu.

Technológia FORBRAIN®

využíva:

  • Kostné vedenie

Kostné vedenie prenáša zvuk nášho hlasu 10 krát rýchlejšie a čistejšie než vzdušné vedenie. Používame ho na vnímanie vlastnej reči. A tiež v predstihu upozorňuje mozog, že prichádza dôležitá informácia napr. oslovenie, čo spôsobí naštartovanie procesov zamerania pozornosti smerom k hovoriacemu.

  • Dynamický filter

Dynamický filter zvýrazňuje špecifické frekvencie reči a nepravidelným spúšťaním filtra neustále prekvapuje mozog a tak zlepšuje sluchovú pamäť, sluchovú pozornosť a sluchové spracovávanie.

  • Audio-vokálna spätnoväzobná sľučka 

Je to prirodzený proces, ktorým každý vníma, analyzuje, asimiluje vlastnú rečovú produkciu a neustále aktualizuje vstupné informácie a tomu prispôsobuje výstup. Výsledkom správne fungujúcej spätnoväzobnej audio-vokálnej sľučky je kvalitné vyjadrovanie po obsahovej aj artikulačnej stránke.

Spätnoväzobná audio-vokálna sľučka stimuluje a trénuje schopnosti auditívnej diskriminácie, fonologické uvedomovanie a integráciu rytmu vlastnej reči bez extra vynaloženého úsilia. Tieto procesy nestimulujú len sluchové spracovávanie, ale všeobecne aj schopnosť učiť sa.

Odporúčania pre prácu so slúchadlami nájdete tu. Video s ukážkou práce nájdete tu. Video s podrobnejšími informáciami a tiež návodom ako pracovať  v logopedickej starostlivosti s Forbrain® nájdete tu. V nastavenia si môžete zapnúť automatické generovanie tituliek aj v slovenskom jazyku.

Prosím, neprekračujte odporúčanú dĺžku stimulácie! Pri citlivých klientoch alebo klientoch s traumatickým poškodením mozgu postupujte pomalšie, kým sa dostanete na odporúčanú dĺžku stimulácie!

U mojich klientov využívam Forbrain® v kombinácii s metódou Tomatis® alebo neurovývinovými cvičeniami. 

Ak si chcete objednať slúchadlá so osobného vlastníctva, môžete tak urobiť na oficiálnej stránke Forbrain® tu.

Cena: 299 €  + poštovné a balné 9,9€. ( Objdenávkový formulár je prednastavený v dolároch, ale keď zadáte miesto doručenia na SK prepne sa do €. Dodávanie funguje v rámci EÚ.)

Forbrain®  môžete získať so zľavou 10% .

Pri vypĺňaní objednávkového formulára do kolonky Enter Code vpíšte kód 2A7203961 a klinite na Apply Code následne sa vám ukáže výsledná zľavnená cena.