mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Referencie

Neurovývinová terapia

….sme potrebovali primárne riešiť problém so synovým večerným zaspávaním a spaním, ktorý sa u neho objavil pred cca 3 rokmi. Mával veľký stres ísť sám spať do svojej postele, vyžadoval si pri zaspávaní moju alebo manželovu prítomnosť, takže sme sa každý večer striedali pri ňom, aby zaspal, pri tom sa niekoľko krát postavil, šiel sa vycikať, skontrolovať stav dverí, okien, skríň a pod. Keď napokon zaspal, zrazu sa strhol a zobudil, bol z toho nervózny, prečo ešte nespí a kedy zaspí a či zaspí. Niekedy v rámci dňa poobede začal myslieť na to, ako pôjde do postele a či zaspí. Kto to nezažil, tak nepochopí. Vyskúšali sme všetko od homeopatie, psychológa, rozhovorov, meditačnej hudby…Nič.

…..

S manželom sme sa zhodnotili, že sa cvičením výrazne upravil primárny problém (spánok) a k tomu sa pridali, ešte také sekundárne bonusy: syn sa celkovo upokojil, dozrel, nemáva výbuchy zlosti a hnevu, reaguje ako malý dospelák, dá sa s ním normálne v pokoji rozprávať. Je samostatnejší, nemá problém ostať sám doma, urobiť si niečo na jedenie. Dokonca tento víkend šiel bez rodičov sám so spolužiakmi na turistický krúžok. Toto všetko bolo pre nás želaním. Pre niekoho možno banality ale pre nás to znamená, že sa náš život upokojil a hlavne sa upokojil náš syn.

 10r. chlapec, rozvíjajúca sa úzkostná porucha,

hodnotenie celého priebehu intervencie si prečítajte tu.

Tomatis ® program 

Program sme začali v novembri kvôli veľmi problematickému nábehu čítania u syna. Ešte v novembri si stále nevedel zapamätať písmenká, ktoré sa učil v septembri. Nevedel ich spájať spolu do jednoduchých slabík. Školu neznášal, zúril. Hrozne nerád sa učil písmená, lebo o čítaní sa ani nedalo hovoriť. Zdalo sa, že je úplne neschopný napísať aj ten najjednoduchší diktát písmen. V SLJ akoby vôbec nepostupoval. Po prvých dvoch blokoch počúvaniach nastál náhly skok. Koncom marca už čítal krátke vety a dokonca aj vedel, čo číta. V júni na konci školského roka čítal súvisle krátke texty s porozumením. Robí síce klasické dyslektické chyby, ale rozhodne je to úžasný posun. Diktát viet po zrakovej príprave spravil s 3 chybami (v takých písmenách ako je dz, ä, x). Čo nás prekvapilo veľmi príjemne, bolo výrazné zlepšenie správania. Mysleli sme, že má proste od narodenia takú cholerickú povahu. Bol problém aj s bežnou dennou rutinou – obliecť, najesť, umyť zuby… No teraz sú domáce povinnosti, rutina, D.Ú. v pokoji, bez nervov. Kontrola emócií a frustračná tolerancia sa nádherne zlepšila. Spoluracuje, pomáha, toleruje nečakané zmeny, v kríze argumentuje a vždy nájdeme spoločnú dohodu. PARÁDA!!! Pokračujeme ďalej a dúfame, že sa zbaví aj dyslektických chýb v čítaní. A ak náhodou nie, nevadí, lebo už teraz máme veľmi pekný rodinný život.

7 r. chlapec, susp. dyslexia

Tomatis ® program 

– po absolvovaní základného programu Tomatis rodičia zaznamenali výrazný posun v emocionálnom ladení dieťaťa. Úzkosť prerastajúca do panických stavov, ktorá blokovala bežné fungovanie dieťaťa bola zredukovaná už po prvom bloku počúvania. Posun nastal aj v oslabsti vývinu reči. Prečítajte si celé vyjadrenie matky z priebehu programu.
Z posledného stretnutia po roku intervencie (abslovovaných 5 blokov intenzívneho počúvania + denná práca s Infinity 15 min denne v pauzách): pokrok asi najlepšie ilustruje zážitok z výletu v planetáriu, kde sa dieťa úžasne zapájalo do prednášky, debatovalo s lektorom. Následne mame referovala, že sa naučila o súhvezdiach, vymenovala všetky planéty, opísala fázy mesiaca. Zhrnuté: sociálna a emocionálna flexibilita, schopnosť adaptovať sa na prostredie, spracovávať informácie, integrovať videné a počuté, udržať pozornosť a presunúť informácie do dlhodobej pamäte, aktívna a pasívna slovná zásoba toto všetko zodpovedá zrelému 6 – 7 r. dieťaťu.
5 r. dievča, vývinová dysfázia, úzkosti,
panické stavy, znížená regulácia správania,
auditívna hypersenzitivita
Neurovývinová terapia
Problémy:
– absolútna nechuť chodiť do školy, neustále odratúvanie dní do víkendu, v nedeľu večer zasa plač, že sa ide znovu do školy
– nerešpektovanie akýchkoľvek pravidiel v škole
– nerešpektovanie pedagógov
– v prípade kritiky na jeho osobu zo strany spolužiakov, fyzické útoky na spolužiakov
– v prípade problému, utiahnutie sa pod lavicu do klbka a žiadna komunikácia s nikým, prevracanie očami
– utekanie z triedy na chodbu, kedy už bolo nutné pre neho prísť a odísť zo školského prostredia
– obhrýzanie nechtov, ocmúľavanie trička na krku, na rukávoch
– problém písať písaným písmom
– bezdôvodné výkriky počas vyučovacej hodiny, narúšanie priebehu vyučovania
– problémy v telocvični, neviem ako to napísať ale prirovnala by som to „ako odtrhnutý z reťaze“
– nočné mory, skoro každú noc
– ku koncu školského roku sa prejavy zmiernili
– s pochopením učiva neboli žiadne problémy
– po nástupe do druhého ročníka sa problémy začali z rovnakou intenzitou ako v prvom ročníku v dôsledku zmeny triednej učiteľky
– začalo sa navštevovanie CPPPAP vo Zvolene, na základe odporúčaní školskej psychologičky, tiež vyšetrenie v neurologickej ambulancii, posledným krokom mala byť návšteva psychiatrickej ambulancie-kam sme sa našťastie nedostali, dokonca nás v škole presviedčali o tom, že to bez liekov nepôjde, inak ho budú musieť vylúčiť zo školy. našťastie sme sa ale dostali  ku Vám a veci sa pohli správnym smerom.🙂
– v treťom ročníku znovu nová triedna učiteľka, ale už bez problémov
– jediné čo nám ostalo je ohrýzanie nechtov a prsty stále v ústach
– veľmi ojedinele výkriky zo sna
snáď som na nič nezabudla
ešte raz veľké ĎAKUJEM za nášho syna.
súhrnný mail na konci programu od matky
8 ročného chlapca s problémovým správaním v škole
(obr. zmien v písme a kresbe postavy kliknite sem)

 

Neurovývinová terapia

…najmä pre poruchu pozornosti, čo spôsobovalo veľké problémy pri učení. Všetko iné ho zaujímalo len nie úlohy. Tiež výbuchy zlosti a dosť nesamostatný a odmietavý prístup (nechcel sa sám obliekať, obúvať, umývať zuby a bola s ním ťažká dohoda). … Už po dvoch mesiacoch boli výsledky očividné, oveľa lepšie sa s ním komunikovalo, dalo sa s ním dohodnúť, ostal samostatnejší, len učenie sme nevedeli celkom dobre posúdiť, nakoľko boli prázdniny a predtým obmedzenia kvôli pandémii. Teraz po mesiaci v škole môžem povedať, že aj v učení nastal veľký posun, úlohy si robí samostatnejšie, nepotrebuje toľko pomoci z mojej strany a čo ma najviac prekvapilo bolo, ako zvláda prerozprávanie učiva , ktoré si zapamätá z výkladu v škole. Tiež čítanie s porozumením sa zlepšilo a prečítaný text vie podrobne prerozprávať. Začal byť športovo zdatnejší, viac fyzicky vládze a je silnejší. Na online písomke som videla, že sa výrazne zrýchlilo pracovné tempo. Ozývajú sa častejšie komentáre typu: „Nechaj ma, ja sám.“ Zredukovali sa aj negatívne výroky proti svojej osobe (napr. „Nechcem žiť.“). Emocionálne je stabilnejší.

matka 10 ročného chlapca s gen. poruchou trizómia XYY, ťažkosti s pozornosťou, reguláciou správania a emócií

(celé hodnotenie si prečítajte tu)

Neurovývinová terapia

„Stretnutia s pani Lutherovou boli prospešné nielen pre našu dcéru, ale inšpiratívne aj pre nás rodičov. Potvrdili nám, že zdanlivo drobné veci (napr. na prvý pohľad jednoduché, nenáročné a kratučké cviky), môžu spôsobiť veľké zmeny, priniesť pozitívne výsledky a zlepšiť schopnosť dieťaťa lepšie sa vyrovnať so stresujúcimi situáciami. Našej dcérke cvičenia pomohli prekonať pretrvávajúci Morov reflex, ktorý sa u nej prejavoval tak, že sa so stresovými situáciami horšie vysporiadavala. Časom sa u nej rozvinul nepríjemný zlozvyk – v záťažovej situácii si poťahovala mihalnice, ktoré začali vypadávať. Tento zlozvyk úplne vymizol a okrem toho sme zistili, že naša dcéra nie je osobnostne taký introvert, ako sme si kedysi mysleli. Je veselšia a živšia, než predtým. Kto je presvedčený, že na detailoch v živote a v našom chovaní voči deťom záleží, kto je schopný alebo chce porozumieť a počúvať vlastné deti, zistiť a odstrániť príčinu a podstatu ich problémov a nielen riešiť dôsledky, ten bude v Balanse cítiť, že je na správnom mieste. “

matka 8 ročného dievčaťa s rozvíjajúcimi sa neurotickými prejavmi

 

Neurovývinová terapia

„Tu uvádzam konkrétne zmeny, ktoré sme dosiahli. Uvádzam stav pred a po programe INPP.

PRED: Strach z tmy, samoty, prehnané panické reakcie pri lekárskych zákrokoch, nízky prah bolesti a s tým súvisiace stavy podobné hypochondrii …

PO: Problém so strachmi vyriešený, dieťa spáva v úplnej tme.

PRED: Rituály – chlapec trval na rituáloch – presných postupoch a na umiestnení vecí na presne určenom mieste.

PO: Vyriešené, našťastie zmysel pre poriadok mu ostal.

PRED: Vyjadrovacie schopnosti – strata myšlienky uprostred vety, ak mu niekto skočil do reči, reagoval prehnanými depresívnymi stavmi – dôsledok hlbokej frustrácie, že znovu zabudol, čo chcel povedať.

PO: Vyjadrovacie schopnosti sa zlepšili po prvých týždňoch cvičenia, rozpráva súvislé vety, ktoré majú hlavu/pätu, aj myšlienku. Ak mu niekto skočí do reči, pokračuje po chvíli tam, kde prestal. Keď raz začne rozprávať, tak nevie prestať, akoby chcel dobehnúť všetky tie roky, keď sa nevedel vyjadriť a povedať súvislú vetu.

PRED: Jemná motorika – nikdy nechytil dobrovoľne do ruky ceruzku, pero, pastelku…

PO: Prvá vec ktorú sme zaregistrovali pri spustení cvičenia bolo zlepšenie jemnej motoriky, začal sám od seba a s radosťou obkresľovať obľúbené hračky a maľovať projekty do školy.

PRED: Nevyrovnané výkony napr. jedno ráno sa vychystal do školy prvý, druhý deň nevedel vyliezť z postele. To isté v škole – buď podal výkon ako najlepší žiaci, inokedy ako najhorší žiaci. Z písomky nosil zlé známky, lebo ich nestihol dokončiť, napriek tomu, že učitelia vedeli, že učivo ovláda.

PO: Problém vyriešený.

PRED: Slabé organizačné schopnosti.

PO: V súčasnosti má veľmi dobré organizačné schopnosti, organizuje už aj rodičov 🙂 , sám si plánuje deň, kedy si pomedzi krúžky bude robiť domáce úlohy.

PRED: Problém s udržaním pozornosti.

PO: Začatú aktivitu dokončí, napr. keď chytí do ruky, čo sa má naučiť, tak sa to naučí naraz, neodbieha od učenia, udrží myšlienky pod kontrolou.

4 mesiace po ukončení programu má prečítanú prvú knihu – Malý princ.“

matka 12 ročného chlapca s psychickými aj školskými problémami, bez stanovenej diagnózy

(celé matkine hodnotenie a skúsenosti s INPP programom si prečítate tu)

 

Neurovývinová terapia

„Asi po měsíci cvičení jsme si všimli velké změny v chování. Milan začal být klidnější, to byl asi nejvýraznější posun. Začal se najednou pouštět do věcí, které ho dříve odrazovaly, i když lákaly. Naučil se s jistotou plavat, skákat do vody. O několik měsíců potom se zdokonalil v lyžování, kde ho dříve blokovala nejistota při zatáčení. Na první kontrole Milan místo třiceti koleček po poradně udělal jen pět. Tyto změny pokračovaly i dále, postupně se přidalo i efektivnější sezení u psaní a učení. Pocit „necítění se“ Milan občas měl, ale čím dál méně, a během roku téměř úplně vymizel. Po několika měsících cvičení Milan také namaloval svůj první (pěkný) obrázek, do té doby se veškerým činnostem s tužkou, papírem a nůžkami víceméně vyhýbal…….Celkově bych řekla, že během prvního půl roku cvičení Milan velmi dozrál a bylo evidentní, že více dokáže kontrolovat své chování, kde byla změna asi nejpatrnější.“

6 ročný chlapec, problémy so zaškolením, sústredením a správaním v škole

(celé hodnotenie si prečítate tu)

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť:

Zmena písma u 8 ročného žiaka s diagnostikovanou dyslexiou a dysortografiou. Pri prvom prepise nebol schopný spájať písmená a vôbec prepísať celý predložený text. Pre náhľad obrázku klinite sem.

 

Zmena vizuomotorickej koordinácie u 11 ročného dievčaťa s dg. vývinovou dysfáziou/afáziou, extrémne prematúrny novorodenec, nar. v 28 týždni tehotenstva. Pre náhľad obrázku kliknite sem.

 

Zmena grafomotorických zručností a vývin kresby u 5 r. chlapca, bez stanovenej dg. so významnou refrakčnou poruchou zraku, senzorické problémy, ťažkosti s reguláciou emócií a správania. Pre náhľad obrázku kliknite sem.