mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Terapia hrou

Terapia hrou

Hra predstavuje prirodzený prostriedok sebavyjadrenia dieťaťa. V terapii hrou dieťa komunikuje o svojom prežívaní s terapeutom prostredníctvom hračiek a hry. V bezpečnom prostredí „herničky“ deti dokážu skrz hru vyjadriť aj to, čo sa im slovami vyjadruje ťažko a učia sa tu zvládať reálne životné situácie.

Pre koho je terapia hrou vhodná?

Deti od 3 do 10 rokov s rôznymi emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami (napr. pre deti s agresívnymi prejavmi v správaní, zneužívané a týrané deti, deti s narušenou vzťahovou väzbou, chronickými ochoreniami, so sluchovým, telesným, mentálnym postihnutím, špecifickými vývinovými poruchami učenia, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, či deti s takými ťažkosťami ako sú úzkostné poruchy, tiky, elektívny mutizmus, enuréza, enkopréza na psychickom podklade a pod.)

Trvanie: min. 12 individuálnych stretnutí s terapeutom (12 stretnutí považujeme za minimálny počet, ktorý zaručuje min. terapeutický efekt, zväčša je však na dosiahnutie trvalých zmien potrebný väčší počet stretnutí)

Cena: 30 eur/stretnutie (1 stretnutie trvá 45 min.)