mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Poradenstvo

 Poradenstvo v oblasti psychických problémov, výchovy a vzťahov

Poskytujem poradenstvo v otázkach rodičovstva, výchovy alebo partnerských problémov. Nie všetky problémy vyrieši špecializovaná intervencia. Často sa na ťažkostiach detí podieľajú psychické faktory dané jeho osobnosťou, osobnosťou rodičov, výchovným štýlom, kvalitou vzťahu medzi rodičmi a celkovou atmosférou v rodine.

Nečakajte, kým sa problémy prehĺbia. Sebareflexia Vás ako rodičov a reflexia rodinnej situácie Vám pomôže v prístupe k deťom aj v komunikácii so školou. Ak sa upokojí sociálny systém obklopujúci dieťa, tak sa zvýšia aj jeho šance na život v súlade so svojím plným potenciálom. Našim spoločným cieľom je vychovať zdravých, spokojných a sebavedomých ľudí.

Individuálne poradenstvo  (1 hod) – 25€

Párové poradenstvo (1 hod) – 35€

 

Tréning rodičovských zručností (filiálna terapia)

Tréning rodičovských zručností je špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom vyrovnať sa s rôznymi emóciami, zvyšovať ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti.

Tréning rodičovských zručností:

 • zvyšuje dôveru detí voči ich rodičom,
 • posilňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom,
 • podporuje otvorenú a súdržnú atmosféru v rodine,
 • pomáha rodičom pochopiť dôležitosť emócií v živote ich dieťaťa ako aj v ich vlastnom, znižuje u rodičov pocity frustrácie týkajúce sa ich dieťaťa,
 • pomáha rodičom rozvíjať zručnosti (napr. efektívne nastaviť dieťaťu hranice), ktoré môžu priniesť lepšie výsledky vo výchove ich dieťaťa,
 • zvyšuje sebavedomie a sebahodnotenie detí,
 • pomáha deťom nájsť efektívne spôsoby riešenia problémov a zlepšiť zručnosti dôležité pre ich riešenie,
 • učí deti niesť zodpovednosť za svoje správanie,
 • pomáha deťom vyvinúť aktívnejšie a samostatnejšie správanie.

Cena: 260 eur (v cene je manuál, občerstvenie, technické zabezpečenie a lektorné)

Trvanie: 10 týždňov/ stretnutia 1x týždenne v rozsahu 2 hodín, tréning je možné absolvovať individuálne alebo v menšej skupine, podľa aktuálnej situácie

 

Poradenstvo v oblasti komunikácie

skupinový alebo individuálny tréning pre komerčnú sféru

Rozsah: podľa potreby skupiny alebo jednotlivco

Forma: prednáška, diskusia, návcik, analýza interakcií, aktívne sociálne učenie v skupine/páre

Obsah tréningu/poradenstva:

 • vybrané teoretické východiská jednotlivých komunikačných teórií
 • dynamika vzťahov a konfliktu, zvládanie konfliktných situácií
 • komunikácia s klientom/zákazníkom
 • komunikácia na pracovisku, vedenie tímov
 • praktická časť: rozbor konkrétnych situácií individuálneho klienta alebo skupiny