mail: [email protected] tel: +421 908 907 585

Soundsory®

Soundsory® 

je multisenzorický posluchovo-pohybový program pre centrálnu nervovú sústavu a telo. Je vhodný pre klientov s vývinovými poruchami alebo s oneskoreným vývinom na doplnenie špeciálno-pedagogických intervencií. Ideálny pre klientov, s ktorými plánujeme posluchový program Tomatis®, ale očakávame problematickú spoluprácu alebo pre veľmi senzitívnych klientov. Soundsory® prináša svoje jedinečné benefity sám o sebe, ale zároveň dobre slúži ako „zácvikový/úvodný“ program k neurosenzorickej stimulácii Tomatis®. Vhodný je najmä pre deti s ADD typom poruchy pozornosti, pasívne, so spomaleným pracovným a celkovým psychomotorickým tempom, pokiaľ sa počúvanie úspešne spojí s pohybom.

V čom spočíva Soundsory® program?

Soundsory® spája rytmickú hudbu s jednoduchými pohybovými cvičeniami. Program navrhli odborníci v metóde Tomatis®.  Stimuláciou sluchového a vestibulárneho systému Soundsory® aktivuje množstvo nervových spojení s cieľom presnejšieho spracovávania zmyslových informácií.

Soundsory® využíva univerzálnu silu hudby pomocou upravených rytmických skladieb. Ide o mix  hravých aj pochodových piesní, vybraných klasík od Bacha, Haydna a Straussa, ale tiež trocha latina, gospelu a jazzu s výraznými zmenami tempa.

Patentovaný dynamický filter v reálnom čase mení frekvencie hudby tak, že zvýrazňuje vyššie tóny a tlmí hlboké tóny. Tento frekvenčný profil je výhodný pre vnímanie reči.

Simultánnym počúvaním a cvičením sa zdokonaľuje:

  • rovnováha a koordinácia pohybov
  • držanie tela a svalový tonus
  • priestorová orientácia
  • načasovanie a vnímanie rytmu
  • okulomotorické funkcie
  • pozornosť.

Ako prebieha Soundsory® program?

Slúchadlá v ktorých sú nahraté skladby si rodič zapožičia v našej poradni a pracuje s dieťaťom v domácom prostredí. Uprednostňujem, ak sa môžem s dieťaťom pri prvom zapožičaní zoznámiť a pohrať. Doma program spočíva v počúvaní skladieb 30 minút denne po dobu 20 dní. Počas počúvania dieťa cvičí podľa inštruktážnych videí 3 až 4 cviky. Ideálne počas celých 25 minút. Zvyšných 5 minút dieťa relaxuje. Nasleduje 3 týždne dlhá pauza. Druhý blok počúvania, sprevádzaný cvičením, trvá tiež po dobu 20 dní/30 minút denne. Cvičenia si môže rodič upravovať, alebo ich nahradiť inými cvikmi. Aktívny pohyb je však pre optimálne výsledky dôrazne odporúčaný.

Program je možné ešte 1 x zopakovať a následne je vhodné pokračovať s inou intervenciou.

Cenník

  • zapožičanie slúchadiel (2x po 20 dní) a prístupový kód ku cvičeniam – 190€