mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Poradenstvo

 Poradenstvo v oblasti psychických problémov, výchovy a vzťahov

Poskytujem poradenstvo v otázkach rodičovstva, výchovy alebo partnerských problémov. Nie všetky problémy vyrieši špecializovaná intervencia. Často sa na ťažkostiach detí podieľajú psychické faktory dané jeho osobnosťou, osobnosťou rodičov, výchovným štýlom, kvalitou vzťahu medzi rodičmi a celkovou atmosférou v rodine.

Nečakajte, kým sa problémy prehĺbia. Sebareflexia Vás ako rodičov a reflexia rodinnej situácie Vám pomôže v prístupe k deťom aj v komunikácii so školou. Ak sa upokojí sociálny systém obklopujúci dieťa, tak sa zvýšia aj jeho šance na život v súlade so svojím plným potenciálom. Našim spoločným cieľom je vychovať zdravých, spokojných a sebavedomých ľudí.

Cenník

Individuálne poradenstvo  (1 hod) – 25€

Párové poradenstvo (1 hod) – 35€