mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Forbrain®

FORBRAIN®

sú špecializované slúchadlá, ktoré zvýrazňujú vysoké frekvencie, aby pomohli klientovi spracovať najmä zvuky reči. Patentovaná technológia elektronického dynamického filtra blokuje rušivé zvuky prostredia – čím izoluje a zosiluje klientov hlas a tak poskytuje nervovému systému výborný senzorický tréning. Tiež zdôrazňuje dlhé samohlásky a iné zvuky reči, ktoré sú kritické pre konštrukciu jazyka. Výsledný zvuk je prenášaný lebečnými kosťami tzv. kostným vedením do nervového systému a do mozgu.

Technológia FORBRAIN®

využíva:

  • Kostné vedenie

Kostné vedenie prenáša zvuk nášho hlasu 10 krát rýchlejšie a čistejšie než vzdušné vedenie.

  • Dynamický filter

Dynamický filter zvýrazňuje špecifické frekvencie reči a nepravidelným spúšťaním filtra neustále prekvapuje mozog a tak zlepšuje sluchovú pamäť, sluchovú pozornosť a sluchové spracovávanie.

  • Audio-vokálna spätnoväzobná sľučka 

Je to prirodzený proces, ktorým každý vníma, analyzuje, asimiluje vlastnú rečovú produkciu a neustále aktualizuje vstupné informácie a tomu prispôsobuje výstup. Výsledkom správne fungujúcej spätnoväzobnej audio-vokálnej sľučky je kvalitné vyjadrovanie po obsahovej aj artikulačnej stránke.

Spätnoväzobná audio-vokálna sľučka stimuluje a trénuje schopnosti auditívnej diskriminácie, fonologické uvedomovanie a integráciu rytmu vlastnej reči bez extra vynaloženého úsilia. Tieto procesy nestimulujú len sluchové spracovávanie, ale všeobecne aj schopnosť učiť sa.

Ak si chcete objednať slúchadlá so osobného vlastníctva, môžete tak urobiť na oficiálne stránke Forbrain® tu, kde získate aj 10% zľavu.