mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Forbrain®

FORBRAIN®

sú špecializované slúchadlá, ktoré zvýrazňujú vysoké frekvencie, aby pomohly klientovi spracovať zvuky – najmä zvuky reči. Patentovaná technológia elektronického dynamického filtra blokuje rušivé zvuky prostredia – čím izoluje a zosiluje klientov hlas a tak poskytuje nervovému systému masívny senzorický tréning. Tiež zdôrazňuje dlhé samohlásky a iné zvuky reči, ktoré sú kritické pre konštrukciu jazyka. Výsledný zvuk je prenášaný lebečnými kosťami tzv. kostným vedením do nervového systému a do mozgu.

Technológia FORBRAIN®

využíva:

  • Kostné vedenie

Kostné vedenie prenáša zvuk nášho hlasu 10 krát rýchlejšie a čistejšie než vzdušné vedenie.

  • Dynamický filter

The dynamic filter enhances specific frequencies of speech and constantly surprises the brain to increase memory, attention and sensory processing.

  • The audio-vocal loop or Auditory feedback loop

This is the natural process by which every individual perceives, analyzes, assimilates and continuously adjusts the informationindividually received and produced through sound.

To function properly, this audio-vocal loop draws on the abilities of auditory discrimination, phonological awareness and integration of rhythm that each person activates effortlessly. These skills are natural to human function and go far beyond speech. They are necessary in all learning processes.