mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Forbrain®

FORBRAIN®

  • môžete využívať bez špeciálnej diagnostiky alebo vedenia odborníka. Slúchadlá sú vhodné pre celú rodinu, dospelých, deti bez zdravotného problému aj pre seniorov. Pre každého kto má záujem podporiť kvalitu reči a komunikačných schopností. Rovnako sú vhodné pre tých, čo majú problémy s učením a pozornosťou. Výminku tvoria klienti s vážnejším neurologickým problémom, traumatickým poškodením mozgu, poúrazovými stavmi hlavy, epilepsiou alebo inými záchvatovitými ochoreniami. Tam je potrebné prácu konzultovať s odborníkom! Ak si nie ste istý používaním, kontaktujte ma emailom pre bezplatnú konzultáciu.
  • je zároveň podporná technológia pri rôznych druhoch diagnóz. Využíva sa u detí aj dospelých najmä pri oneskorenom alebo špecificky narušenom vývine reči. Pri problémoch zvládania jazyka, artikulačných problémoch, dyslexii, ADD/ADHD. Pomáhajú nasmerovaniu pozornosti k verbálne podávaným informáciám a najmä podporujú kvalitu produkovanej reči.
  • sú špecializované slúchadlá, ktoré zvýrazňujú vysoké frekvencie, aby pomohli klientovi spracovať najmä zvuky reči. Patentovaná technológia elektronického dynamického filtra blokuje rušivé zvuky prostredia – čím izoluje a zosiluje klientov hlas a tak poskytuje nervovému systému výborný senzorický tréning. Tiež zdôrazňuje dlhé samohlásky a iné zvuky reči, ktoré sú kritické pre konštrukciu jazyka. Výsledný zvuk je prenášaný lebečnými kosťami tzv. kostným vedením do nervového systému a do mozgu.

Technológia FORBRAIN®

využíva:

  • Kostné vedenie

Kostné vedenie prenáša zvuk nášho hlasu 10 krát rýchlejšie a čistejšie než vzdušné vedenie. Používame ho na vnímanie vlastnej reči. A tiež v predstihu upozorňuje mozog, že prichádza dôležitá informácia napr. oslovenie, čo spôsobí naštartovanie procesov zamerania pozornosti smerom k hovoriacemu.

  • Dynamický filter

Dynamický filter zvýrazňuje špecifické frekvencie reči a nepravidelným spúšťaním filtra neustále prekvapuje mozog a tak zlepšuje sluchovú pamäť, sluchovú pozornosť a sluchové spracovávanie.

  • Audio-vokálna spätnoväzobná sľučka 

Je to prirodzený proces, ktorým každý vníma, analyzuje, asimiluje vlastnú rečovú produkciu a neustále aktualizuje vstupné informácie a tomu prispôsobuje výstup. Výsledkom správne fungujúcej spätnoväzobnej audio-vokálnej sľučky je kvalitné vyjadrovanie po obsahovej aj artikulačnej stránke.

Spätnoväzobná audio-vokálna sľučka stimuluje a trénuje schopnosti auditívnej diskriminácie, fonologické uvedomovanie a integráciu rytmu vlastnej reči bez extra vynaloženého úsilia. Tieto procesy nestimulujú len sluchové spracovávanie, ale všeobecne aj schopnosť učiť sa.

Odporúčania pre prácu so slúchadlami nájdete tu. Video s ukážkou práce nájdete tu.

Prosím, neprekračujte odporúčanú dĺžku stimulácie! Pri citlivých klientoch postupujte pomalšie, kým sa dostanete na odporúčanú dĺžku stimulácie.

U mojich klientov využívam Forbrain® v kombinácii s metódou Tomatis® alebo INPP. 

Ak si chcete objednať slúchadlá so osobného vlastníctva, môžete tak urobiť na oficiálnej stránke Forbrain® tu.

Cena: 279 €  + poštovné a balné.

Aktuálne sa predávajú s výraznou zľavou 40% za 167€ bez poštovného a balného.

Pri vypĺňaní objednávkového formulára do kolonky Affiliation code/Discount Code vpíšte kód 2A7203961, ktorý umožní započítanie zľavy. Pri odoslaní formulára sa vám ukáže výsledná zľavnená cena.

Je možný aj prenájom slúchadiel ako doplnok k iným intervenciám – 50€ (8 týždňov).