mail: viera.lutherova@balans.help tel: +421 908 907 585

Referencie

Tomatis program u dievčaťa s vývinovou dysfáziaou:
– po absolvovaní základného programu Tomatis rodičia zaznamenali výrazný posun v emocionálnom ladení dieťaťa. Úzkosť prerastajúca do panických stavov, ktorá blokovala bežné fungovanie dieťaťa bola zredukovaná už po prvom bloku počúvania. Posun nastal aj v oslabsti vývinu reči. Prečítajte si celé vyjadrenie matky.
5 r. dievča, vývinová dysfázia, úzkosti,
panické stavy, znížená regulácia správania,
auditívna hypersenzitivita
Problémy:
– absolútna nechuť chodiť do školy, neustále odratúvanie dní do víkendu, v nedeľu večer zasa plač, že sa ide znovu do školy
– nerešpektovanie akýchkoľvek pravidiel v škole
– nerešpektovanie pedagógov
– v prípade kritiky na jeho osobu zo strany spolužiakov, fyzické útoky na spolužiakov
– v prípade problému, utiahnutie sa pod lavicu do klbka a žiadna komunikácia s nikým, prevracanie očami
– utekanie z triedy na chodbu, kedy už bolo nutné pre neho prísť a odísť zo školského prostredia
– obhrýzanie nechtov, ocmúľavanie trička na krku, na rukávoch
– problém písať písaným písmom
– bezdôvodné výkriky počas vyučovacej hodiny, narúšanie priebehu vyučovania
– problémy v telocvični, neviem ako to napísať ale prirovnala by som to „ako odtrhnutý z reťaze“
– nočné mory, skoro každú noc
– ku koncu školského roku sa prejavy zmiernili
– s pochopením učiva neboli žiadne problémy
– po nástupe do druhého ročníka sa problémy začali z rovnakou intenzitou ako v prvom ročníku v dôsledku zmeny triednej učiteľky
– začalo sa navštevovanie CPPPAP vo Zvolene, na základe odporúčaní školskej psychologičky, tiež vyšetrenie v neurologickej ambulancii, posledným krokom mala byť návšteva psychiatrickej ambulancie-kam sme sa našťastie nedostali, dokonca nás v škole presviedčali o tom, že to bez liekov nepôjde, inak ho budú musieť vylúčiť zo školy. našťastie sme sa ale dostali  ku Vám a veci sa pohli správnym smerom.🙂
– v treťom ročníku znovu nová triedna učiteľka, ale už bez problémov
– jediné čo nám ostalo je ohrýzanie nechtov a prsty stále v ústach
– veľmi ojedinele výkriky zo sna
snáď som na nič nezabudla
ešte raz veľké ĎAKUJEM za nášho syna.
súhrnný mail na konci programu od matky
8 ročného chlapca s problémovým správaním v škole
(obr. zmien v písme a kresbe postavy kliknite sem)

 

…najmä pre poruchu pozornosti, čo spôsobovalo veľké problémy pri učení. Všetko iné ho zaujímalo len nie úlohy. Tiež výbuchy zlosti a dosť nesamostatný a odmietavý prístup (nechcel sa sám obliekať, obúvať, umývať zuby a bola s ním ťažká dohoda). … Už po dvoch mesiacoch boli výsledky očividné, oveľa lepšie sa s ním komunikovalo, dalo sa s ním dohodnúť, ostal samostatnejší, len učenie sme nevedeli celkom dobre posúdiť, nakoľko boli prázdniny a predtým obmedzenia kvôli pandémii. Teraz po mesiaci v škole môžem povedať, že aj v učení nastal veľký posun, úlohy si robí samostatnejšie, nepotrebuje toľko pomoci z mojej strany a čo ma najviac prekvapilo bolo, ako zvláda prerozprávanie učiva , ktoré si zapamätá z výkladu v škole. Tiež čítanie s porozumením sa zlepšilo a prečítaný text vie podrobne prerozprávať. Začal byť športovo zdatnejší, viac fyzicky vládze a je silnejší. Na online písomke som videla, že sa výrazne zrýchlilo pracovné tempo. Ozývajú sa častejšie komentáre typu: „Nechaj ma, ja sám.“ Zredukovali sa aj negatívne výroky proti svojej osobe (napr. „Nechcem žiť.“). Emocionálne je stabilnejší.

matka 10 ročného chlapca s gen. poruchou trizómia XYY, ťažkosti s pozornosťou, reguláciou správania a emócií

(celé hodnotenie si prečítajte tu)

 

„Stretnutia s pani Lutherovou boli prospešné nielen pre našu dcéru, ale inšpiratívne aj pre nás rodičov. Potvrdili nám, že zdanlivo drobné veci (napr. na prvý pohľad jednoduché, nenáročné a kratučké cviky), môžu spôsobiť veľké zmeny, priniesť pozitívne výsledky a zlepšiť schopnosť dieťaťa lepšie sa vyrovnať so stresujúcimi situáciami. Našej dcérke cvičenia pomohli prekonať pretrvávajúci Morov reflex, ktorý sa u nej prejavoval tak, že sa so stresovými situáciami horšie vysporiadavala. Časom sa u nej rozvinul nepríjemný zlozvyk – v záťažovej situácii si poťahovala mihalnice, ktoré začali vypadávať. Tento zlozvyk úplne vymizol a okrem toho sme zistili, že naša dcéra nie je osobnostne taký introvert, ako sme si kedysi mysleli. Je veselšia a živšia, než predtým. Kto je presvedčený, že na detailoch v živote a v našom chovaní voči deťom záleží, kto je schopný alebo chce porozumieť a počúvať vlastné deti, zistiť a odstrániť príčinu a podstatu ich problémov a nielen riešiť dôsledky, ten bude v Balanse cítiť, že je na správnom mieste. “

matka 8 ročného dievčaťa s rozvíjajúcimi sa neurotickými prejavmi

 

„Tu uvádzam konkrétne zmeny, ktoré sme dosiahli. Uvádzam stav pred a po programe INPP.

PRED: Strach z tmy, samoty, prehnané panické reakcie pri lekárskych zákrokoch, nízky prah bolesti a s tým súvisiace stavy podobné hypochondrii …

PO: Problém so strachmi vyriešený, dieťa spáva v úplnej tme.

PRED: Rituály – chlapec trval na rituáloch – presných postupoch a na umiestnení vecí na presne určenom mieste.

PO: Vyriešené, našťastie zmysel pre poriadok mu ostal.

PRED: Vyjadrovacie schopnosti – strata myšlienky uprostred vety, ak mu niekto skočil do reči, reagoval prehnanými depresívnymi stavmi – dôsledok hlbokej frustrácie, že znovu zabudol, čo chcel povedať.

PO: Vyjadrovacie schopnosti sa zlepšili po prvých týždňoch cvičenia, rozpráva súvislé vety, ktoré majú hlavu/pätu, aj myšlienku. Ak mu niekto skočí do reči, pokračuje po chvíli tam, kde prestal. Keď raz začne rozprávať, tak nevie prestať, akoby chcel dobehnúť všetky tie roky, keď sa nevedel vyjadriť a povedať súvislú vetu.

PRED: Jemná motorika – nikdy nechytil dobrovoľne do ruky ceruzku, pero, pastelku…

PO: Prvá vec ktorú sme zaregistrovali pri spustení cvičenia bolo zlepšenie jemnej motoriky, začal sám od seba a s radosťou obkresľovať obľúbené hračky a maľovať projekty do školy.

PRED: Nevyrovnané výkony napr. jedno ráno sa vychystal do školy prvý, druhý deň nevedel vyliezť z postele. To isté v škole – buď podal výkon ako najlepší žiaci, inokedy ako najhorší žiaci. Z písomky nosil zlé známky, lebo ich nestihol dokončiť, napriek tomu, že učitelia vedeli, že učivo ovláda.

PO: Problém vyriešený.

PRED: Slabé organizačné schopnosti.

PO: V súčasnosti má veľmi dobré organizačné schopnosti, organizuje už aj rodičov 🙂 , sám si plánuje deň, kedy si pomedzi krúžky bude robiť domáce úlohy.

PRED: Problém s udržaním pozornosti.

PO: Začatú aktivitu dokončí, napr. keď chytí do ruky, čo sa má naučiť, tak sa to naučí naraz, neodbieha od učenia, udrží myšlienky pod kontrolou.

4 mesiace po ukončení programu má prečítanú prvú knihu – Malý princ.“

matka 12 ročného chlapca s psychickými aj školskými problémami, bez stanovenej diagnózy

(celé matkine hodnotenie a skúsenosti s INPP programom si prečítate tu)

 

„Asi po měsíci cvičení jsme si všimli velké změny v chování. Milan začal být klidnější, to byl asi nejvýraznější posun. Začal se najednou pouštět do věcí, které ho dříve odrazovaly, i když lákaly. Naučil se s jistotou plavat, skákat do vody. O několik měsíců potom se zdokonalil v lyžování, kde ho dříve blokovala nejistota při zatáčení. Na první kontrole Milan místo třiceti koleček po poradně udělal jen pět. Tyto změny pokračovaly i dále, postupně se přidalo i efektivnější sezení u psaní a učení. Pocit „necítění se“ Milan občas měl, ale čím dál méně, a během roku téměř úplně vymizel. Po několika měsících cvičení Milan také namaloval svůj první (pěkný) obrázek, do té doby se veškerým činnostem s tužkou, papírem a nůžkami víceméně vyhýbal…….Celkově bych řekla, že během prvního půl roku cvičení Milan velmi dozrál a bylo evidentní, že více dokáže kontrolovat své chování, kde byla změna asi nejpatrnější.“

6 ročný chlapec, problémy so zaškolením, sústredením a správaním v škole

(celé hodnotenie si prečítate tu)

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť:

Zmena písma u 8 ročného žiaka s diagnostikovanou dyslexiou a dysortografiou. Pri prvom prepise nebol schopný spájať písmená a vôbec prepísať celý predložený text. Pre náhľad obrázku klinite sem.

 

Zmena vizuomotorickej koordinácie u 11 ročného dievčaťa s dg. vývinovou dysfáziou/afáziou, extrémne prematúrny novorodenec, nar. v 28 týždni tehotenstva. pre náhľad obrázku kliknite sem.